PROBAU ima odgovor na sva pitanja pri gradnji i renoviranju

 

PROBAU vam pomaže s građevinskim materijalom po mjeri, ali i stoji na raspolaganju riječju i djelom. Na popisu sa strane pronaći ćete važne stručne pojmove i njihova objašnjenja za sve vaše građevinske projekte.

Abeceda stručnih pojmova

Abeceda stručnih pojmova u građevinarstvu

A

Armatura
Željezne mreže ili željezne šipke koje se polažu u beton i minimaliziraju stvaranje pukotina u betonu.

B

Bitumen
Bitumen je smjesa raznih organskih tvari dobivena pri obradi biranih sirovina, a ponašanje u smislu viskoznosti mijenja mu se s promjenom temperature.

Bitumenska emulzija
Intenzivnim umješavanjem bitumena u vruću vodu bitumen se u vodi dijeli na kapljice i tako nastaje bitumenska emulzija.

Buttering
Metoda rada pri polaganju u tanke posteljice. Ljepilo za pločice nanosi se na poleđinu pločice, a ne na podlogu koja se oblaže.

C

CO2
Ugljikov dioksid („staklenički plin“) nastaje pri izgaranju goriva koja sadrže ugljik (ugljena, ulja, zemnog plina, drva).

Cementni estrih
Cement je vezivo odgovorno za stvrdnjavanje. Cementni estrisi stvrdnjavaju se hidraulično i potrebno im je najmanje 28 dana do potpunog stvrdnjavanja. Tek zatim smiju se postavljati podne obloge.

D

Dilatacijske reške
Vidi „Radne reške“.

Debeli premazi
Plastikom modificirani bitumenski debeli premazi jesu pastozne mase koje se nanose lopaticom na bazi bitumenskih emulzija. Nanose se kao vanjsko brtvilo protiv vode na stranu građevnog elementa okrenutu prema vodi.

DIN 4108
DIN (Njemačka industrijska norma) o minimalnim zahtjevima za toplinsku izolaciju u visokogradnji, dio 1 - 5.

DIN 18195
Njemačka norma za brtvljenje objekata. Opisuje izvođenje brtvljenja objekata i govori o primjeni brtvenih materijala za odgovarajuće slučajeve opterećenja.

Disperzijska ljepila
Ljepila od umjetnih materijala, spremna za uporabu.
Stvrdnjavaju se isparavanjem vode/dovodom zraka.

Drenažne ploče
Drenažne ploče lijepe se kao zaštitni sloj na debeli premaz. Zatim se radni prostori pune zemljom.

Debljina mokrog sloja
Odgovara debljini nanošenja debelog premaza na građevni element koji valja zabrtviti. Navedena debljina mokrog sloja ni na jednom mjestu ne smije biti veća za više od 100%.

Debljina suhog sloja
Debljina suhog sloja opisuje konačnu debljinu bitumenskog debelog premaza. Nastaje nakon potpunog sušenja debelog premaza i ovisno o opterećenju mora imati minimalnu debljinu koja ne smije biti manja ni na kojem dijelu.

E

Estrih od sadrovca
Kod ove vrste estriha kao vezivo se upotrebljava sadrovac. Estrisi od sadrovca izvode se u plivajućem ili vezivnom obliku i nipošto se ne smiju postavljati u mokrim ili vlažnim prostorijama. Prije daljnje obrade površinu im valja temeljito izbrusiti ili pobrusiti.

Estrih
Podna obloga ravne, glatke površine, uglavnom na bazi cementa, sadrovca, lijevanog asfalta ili asfalta/bitumena. Razlikujemo „plivajuće estrihe“ i „vezivne estrihe“.

F

Filcanje
Opisuje postupak otiranja stvrdnute žbuke pomoću daske obložene pustom (filcom).

Floating
Metoda rada pri polaganju u tanke posteljice, kod koje se ljepilo za pločice nanosi na podlogu.

G

Godišnja potreba toplinske energije za grijanje
Godišnja potreba energije po kvadratnom metru stambene/korisne površine u litrama loživog ulja odnosno kubičnim metrima zemnog plina.

H

Homogeno
Znači istovrsno, jednoliko. Mort je homogen ako je materijal temeljito promiješan i ako se može ravnomjerno obrađivati.

K

Klizanje
Kriterij za provjeru ljepila za pločice. Na okomitim površinama ili površinama pod velikim nagibom mjeri se koliko milimetara ljepilo sklizne pod težinom pločice. Ispit je položen ako nijedna pločica ne sklizne više od 0,5 mm.

Klizni estrih (estrih na razdjelnom sloju)
Ovaj estrih nije fiksno povezan s podlogom i leži na razdvojnoj foliji. Minimalna debljina iznosi otprilike 35 mm.

Kombinirani postupak
(također i: „buttering-floating“). Specijalna tehnika polaganja u tanku posteljicu, npr. u područjima s velikim opterećenjem. Ljepilo se nanosi na podlogu i na poleđinu pločice.

Konzistencija
Opisuje je li mort židak ili rijedak. Konzistencija prikladna za obradu ovisi o dotičnoj vrsti primjene i postiže se s količinom vode navedenom na ambalaži.

Kvarcni pijesak
Pijesak od minerala. Dobiva se iz pješčara i rijeka. Kao dodatak za mort za zidanje, žbukanje i estrihe.

M

Mort za tanke posteljice koji se hidraulično stvrdnjava
Suhi mort za postavljanje i polaganje keramičkih pločica i ploča. Kao vezivo se upotrebljava cement. Mort se može stvrdnuti tek kada mu se doda voda.

Mineralne plemenite žbuke
Ovdje je načelno riječ o prirodnim žbukama od vapnenca koje ne sadržavaju umjetne dodatke.

Mineralne žbuke
To su mortovi za žbuku proizvedeni na bazi prirodnih sirovina. Kao vezivo se upotrebljavaju vapnenac, cement, njihova kombinacija ili gips.

N

Nakupljena voda
Podzemna voda, akumulirana voda, lebdeća voda koja izvana stvara hidrostatski pritisak na zid. Valja pretpostaviti da je takvo opterećenje prisutno kod brtvljenja u podzemnim vodama, ali i kod žitkih tala i/ili položaja na obronku.

Nanošenje grubim potezima lopatice
Nanošenje grubim potezima lopatice primjenjuje se kod profilirane površine odnosno neravnina na ciglama, a premaz se mora osušiti prije sljedećeg sloja.

Naknadna obrada
Beton i mort valja nakon obrade naknadno obraditi, tj. ovisno o uvjetima okoline na određeno se vrijeme pokrivaju folijom ili održavaju vlažnima.

NEK
Niskoenergetska kuća, U-vrijednost 0,3 ili manja za vanjski zid.

Nežitko tlo
Nežitkim tlima nazivaju se između ostaloga pijesak i šljunak, tj. riječ je o tlima bez plastičnih svojstava.

Nestajanje
Opisuje skraćivanje građevnog elementa pri stvrdnjavanju.

Nadvoj
Nosač ili greda iznad nekog otvora.

O

Određivanje energetske bilance
Uspoređivanje toplinskih gubitaka i dobitaka.

Otporno na mraz
Kada je stvrdnuto, otporno na utjecaj smrzavanja.

Otapalo
Upotrebljava se pri izradi bitumenskih proizvoda kako bi se smanjila temperatura obrade.

Otvoreno vrijeme
Svojstvo proizvoda koje se odnosi na vremensko razdoblje između nanošenja materijala i stvaranja kožice materijala (važno za vrijeme obrade).

P

Plastičnost
Kriterij za provjeru ljepila za pločice. Opisuje se svojstvo razvučenog sloja ljepila za plastično oblikovanje. Ljepilo za pločice razvuče se i na njega se položi staklena ploča i optereti. Zatim se mjeri koliko ljepila ima na kontaktnoj površini između staklene ploče i ljepila. Plastičnost (kontaktna površina) mora iznositi najmanje 65 %.

Podna obloga
Površinski sloj koji se izravno upotrebljava i po kojem se izravno hoda.
Najpoznatije podne obloge jesu primjerice parket, laminat, pločice, ploče, tekstilne obloge itd.

Postupak buttering-floating
Vidi „Kombinirani postupak“.

Polaganje u debelu posteljicu
Najstarija tehnika polaganja pločica. Svaka se pločica pojedinačno premazuje mortom, a sloj morta debeo je 15 do 20 mm. Primjerice za polaganje prirodnog kamena.

Polaganje u tanku posteljicu
Jedna od najčešće upotrebljavanih tehnika danas za polaganje pločica. Ljepilo se u tankom sloju (od 2 do 6 mm) nanosi na podlogu ili na poleđinu pločice. Podloge za to moraju biti apsolutno čiste.

Plemenita žbuka
To je žbuka koja zbog zrnatosti dopušta razne strukture. U pravilu postoji i kao žbuka u boji.

Popunjavanje masom
Općenito brtvljenje površina disperzijama, ovdje radni postupak reškanja. Za reškanje se vrlo tekući/meki mort (disperzija) obrađuje gumenim klizačem.

Pravilnik o uštedi energije (EnEV)
Pravilnik o toplinskoj izolaciji koja štedi energiju i tehnici sustava u zgradarstvu koja štedi energiju.

Pigmenti boje
Vrlo fina, suha boja u prahu koja se upotrebljava primjerice za bojenje plemenite žbuke u boji. Ovi su pigmenti načelno otporni na svjetlo i vremenske utjecaje.

Pod
Označava sve slojeve i oplate iznad nosivog vodoravnog građevnog elementa neke zgrade.

Postojanost boje
Svojstvo dobrih pigmenata boje da ne blijede pod utjecajem svjetla.

Polaganje u posteljice srednje debljine
Tehnika koja se razvila iz postupka polaganja u debele posteljice i postupka polaganja u tanke posteljice. Ljepilo se nanosi grubim potezima nazubljene lopatice u sloju debljine 5 i 15 mm. Na taj se način mogu izjednačiti manje neravnine na podlozi.

Ploče od PS tvrde pjene
Tehnički naziv: polistirolna tvrda pjena. Ploče od umjetne pjene za toplinsku i zvučnu izolaciju. Poznate i pod imenom stiropor ili styrofoam.

Premošćivanje pukotina
Opisuje mogućnost premošćivanja pukotina koje već postoje u podlozi odnosno koje naknadno nastanu.

Plivajući estrih
Estrih nije fiksno povezan s podlogom i nalazi se na razdvojnoj foliji. Minimalna debljina iznosi otprilike 35 mm.

Previše vode
Pri miješanju morta dodaje se previše vode. Time se mijenjaju svojstva materijala.

R

Radni prostor
Radnim prostorom naziva se prostor između vanjskog zida podruma i zemlje. Taj radni prostor ponovno se napuni zemljom nakon što se debeli premaz dovoljno osuši.

Razvlačenje
Označava radni postupak razvlačenja mase na podlogu nazubljenom lopaticom (kao kod ljepila za pločice).

Radne reške
Reške koje izjednačavaju konstrukcijski uvjetovana naprezanja između fiksnih građevnih elemenata. Brtve se trajno elastično. Radne reške, koje već postoje u podlozi, načelno valja provesti do površine obloge.

S

Sposobnost difuzije pare
Opisuje sposobnost disanja građevinskih materijala.

Sljeme
Gornji brid krova u kojem se susreću ukošene površine krova.

Stvaranje kožice
Kriterij za provjeru ljepila za pločice s obzirom na vrijeme između razvlačenja i početka stvrdnjavanja. Nakon toga popušta sposobnost prianjanja razvučenog sloja. Kada se na površini počne stvarati kožica, pločice se više ne smiju polagati.

Sidro za zidove
Nehrđajuće žičano sidro za povezivanje zida sa susjednim građevnim elementima.

Skupine mortova/skupine mortova za žbuku
Označavaju čvrstoću morta. Mortovi za zidanje podijeljeni su u skupine mortova, a žbuke u skupine mortova za žbuku.

Samoizravnavajuć
Svojstvo koje opisuje sposobnost tečenja mase za poravnavanje poda. Materijal se raspodjeljuje gotovo sam od sebe. Kako bi se potpomognuo ravnomjeran razvoj, radi se gumenim klizačem, metlom ili žlicom.

Suhi mort
Mort pomiješan već u tvornici, kojem se doda voda i spreman je za uporabu.

Spojni estrih
Estrih koji je fiksno povezan s podlogom. Minimalna debljina iznosi otprilike 20 mm.

Stlačivanje
Postupak u kojem se reška od morta odnosno betona pritišće, dakle stlačuje.

T

Temeljno premazivanje
Pripremna obrada podloge koja se oblaže pločicama, emulzijom ili drugim mortom kako bi se ovisno o podlozi primjerice poboljšalo prianjanje, smanjilo upijanje ili učvrstila podloga.

Temeljni premazi/slojevi za poboljšano prianjanje
Pripremna obrada podloge emulzijom ili disperzijom kako bi se ovisno o podlozi primjerice poboljšalo prianjanje, smanjilo upijanje ili učvrstila podloga. Temeljni premazi načelno se nanose širokim gustim kistom, četkom ili valjkom.

U

Utiskivanje
Opisuje postupak stlačivanja morta za reške nakon što se unese u reške.

U-vrijednost
Koeficijent prolaska topline, prikazuje gubitak topline. Izražava se u vatima po kvadratnom metru puta kelvin W/(m2xK) i kazuje koliko se topline gubi pri padu temperature od 1 °C kroz zidnu površinu od 1 m2. Što je U-vrijednost manja, to je izolacija bolja.

V

Voda za zamješavanje
Naziv za količinu vode koja se dodaje mortu kako bi se zamiješala masa za obradu.

Vezivo
Uglavnom gips, vapnenac i cement, služe za čvrsto povezivanje dodataka (pijeska, šljunka).

Vlažnost tla
Vlažnost tla prisutna je u slučaju tla koje dobro propušta, u kojem voda ne djeluje na podrumske zidove u obliku tekućih kapljica.

Vrijeme sušenja
Vrijeme koje je potrebno da se debeli premaz potpuno osuši, nakon čega se može ispunjavati radni prostor.

Vrijeme ispravljanja
Kriterij za provjeru ljepila za pločice: vremensko razdoblje u kojem se položaj pločice može promijeniti bez promjene sposobnosti prianjanja.

Vrsta opterećenja
Pri radovima brtvljenja u zemlji valja računati s različitim vrstama opterećenja: vlažnošću tla, kišnice koja se ne nakuplja i kišnice koja se nakuplja.

Voda koja se ne smanjuje
Ovo opterećenje postoji u slučaju površinske vode i kišnice u obliku tekućine u kapljicama. Voda ne stvara hidrostatski tlak na zabrtvljeni element.

Vrijeme odmaranja
Vrijeme tijekom kojeg neki materijali moraju odležati nakon što se zamiješaju i prije nego što se ponovno promiješaju.

Vrijeme sušenja
Opisuje vrijeme koje je potrebno do potpunog sušenja materijala. Tek nakon toga smiju se obavljati sljedeći radovi.

Vrijeme obrade
Vrijeme tijekom kojeg materijal ostaje prikladan za obradu nakon što se zamiješa.

Z

Zamješavanje
Radni postupak pripreme materijala. Suhi mort prije obrade valja pomiješati s čistom vodom (voda za miješanje) tako da nastane smjesa bez grudica. To je najbolje obaviti miješalicom za boju.

Zaglađivanje
Opisuje otiranje stvrdnute gipsane žbuke čeličnom gladilicom i uz eventualno malo vode.

Zaštitna folija
Opisuje elastičnost i fleksibilnost bitumenskog premaza.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU bevásárlólista

Találkozunk a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Sok sikert kíván a PROBAU csapata!
Bevásárlólista nyomtatása