PROBAU

Was möchten Sie tun?

Uvjeti sudjelovanja
u nagradnoj igri „Akcija dresova PROBAU 2021.“
1.  Organizator nagradne igre i voditelj obrade u smislu zaštite podataka jest BAUHAUS AG, Gutenbergstrasse 21, 68167 Mannheim. 
2. U nagradnoj igri smiju sudjelovati isključivo mlađe juniorske momčadi E, F ili G amaterskih nogometnih klubova. Dobitnici će se izvlačiti između svih prijava koje su potpuno i ispravno ispunjene. Maloljetnici i zaposlenici društva BAUHAUS ne smiju sudjelovati. Sudjelovanje ne ovisi o kupnji proizvoda, narudžbu usluge niti privoli za primanje reklamnih poruka. Nije moguće višestruko sudjelovanje u nagradnoj igri. Svaki sudionik smije sudjelovati samo jedanput tijekom navedenog razdoblja.
3. Potpuno ispunjenu karticu za nagradnu igru pošaljite poštom na navedenu adresu ili je predajte na odjelu za građevinske materijale u vašem centru BAUHAUS. Posljednji dan za sudjelovanje je 30.5.2021. (gleda se poštanski žig). Sudjelovati je moguće i preko interneta na stranici www.probau.eu.
4. Dobitnici će se izvlačiti između svih prijava koje su potpuno i ispravno ispunjene te o tome biti obaviješteni e-poštom. Ako se dobitnik ne javi u roku od četiri tjedna nakon slanja obavijesti, ako mu nije dopušteno sudjelovanje ili ako dodjela nagrade propadne posebno zbog odbijanja prihvaćanja, dobitnik gubi pravo na nagradu i izvlačenjem se određuje novi dobitnik. Nije moguća gotovinska isplata nagrade niti prijenos prava na nagradu. Nagrada će biti uručena dobitniku u njegovom centru. Primjenjuje se njemačko pravo. Isključen je sudski postupak.
5. Osobni podatci sudionika upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje ugovora o nagradnoj igri, tj. za određivanje dobitnika i predaju nagrade unutar EU-a (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka b OUZP-a) te se brišu nakon 3 mjeseca. Uporaba podataka u svrhe oglašavanja vrši se samo ako sudionik za to da svoju privolu. Osobni podatci na kartici za prijavu potrebni su za provođenje nagradne igre i prosljeđuju se samo poduzećima koja su angažirana za provođenje nagradne igre odnosno dodjelu nagrada. Podatci za kontakt službenika za zaštitu podataka: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info ili 0621 3905 9801. 
U odnosu na voditelja obrade imate sljedeća prava u pogledu vaših pohranjenih osobnih podataka:

  • pristup podatcima,
  • ispravak,
  • brisanje ili ograničenje obrade,
  • podnošenje prigovora na obradu,
  • prenosivost podataka,

Uz to imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Ostale informacije o zaštiti podataka, službeniku za zaštitu podataka i vašim pravima kao ispitanika pronaći ćete na stranici www.bauhaus.info/datenschutz ili dobiti pozivom na broj 0800/3905-000.

Impresum | Izjava o zaštiti podataka