Stopka redakcyjna

Operatorem tej strony internetowej jest
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

NIP UE: DE 815358358
Sąd Rejonowy Mannheim: HRA 704293

Telefon: 0800 3905 000
Telefaks: +49 621 373290

service@bauhaus.info

Osobiście odpowiedzialny wspólnik:
Werkhaus GmbH
Siedziba: Mannheim
Sąd Rejonowy Mannheim HRB 6426
Dyrektorzy: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Informacja o odpowiedzialności:
Mimo szczegółowej kontroli merytorycznej nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostępne pod odsyłaczami zewnętrznymi. Za treść stron połączonych odsyłaczami z naszym serwisem odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Wykluczenie odpowiedzialności:

 

1. Treść oferty online
Autor nie odpowiada w żadnej mierze za aktualność, poprawność, pełność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia w stosunku do autora odnośnie odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub niematerialne powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji nie będą uwzględniane, o ile nie stwierdzi się celowego działania lub poważnego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty są otwarte i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania części stron lub całości oferty oraz do czasowego lub definitywnego zaprzestania publikacji bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (hiperłączy) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, deklaracja odpowiedzialności obowiązywałaby jedynie w przypadku, gdyby autor znał treść tych stron internetowych, i gdyby miał techniczną i realną możliwość zablokowania dostępu do tych stron w przypadku pojawienia się na nich niedozwolonych treści. Autor oświadcza niniejszym z naciskiem, że w chwili tworzenia odsyłaczy do stron internetowych strony te nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt podłączonych lub odsyłanych stron, ich treści oraz na związane z nimi prawa autorskie. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich umieszczonych w linkach stron, które uległy zmianie po ustanowieniu linku. Deklaracja ta dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej oraz we wpisach obcych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe na skutek korzystania lub niekorzystania z udostępnianych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie autor strony podanej w linku, a nie osoba tworząca odnośniki do tych publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo do znaków towarowych
Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z własnych ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub sięgać do nieobjętych licencją ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie cytowane i ewentualnie chronione prawnie znaki towarowe podmiotów trzecich podlegają całkowicie ustaleniom obowiązującego prawa ochrony znaków towarowych oraz prawa własności zarejestrowanego właściciela. Samo przytoczenie nie oznacza, że określony znak towarowy nie jest chronioną prawnie własnością osób trzecich! Prawa autorskie treści opublikowanych, sporządzonych przez autora treści są własnością wyłącznie autora stron internetowych. Kopiowanie i stosowanie takich ilustracji, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego zezwolenia autora jest zabronione.

4. Ochrona prywatności
Jeżeli na stronie internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, nazwy, adresy pocztowe), to użytkownik udostępnia te dane wyłącznie na zasadach dobrowolności. Korzystanie z oferowanych usług i zapłata za nie dozwolona jest – o ile jest to technicznie i realnie możliwe – również bez podawania takich danych lub z wykorzystaniem danych anonimowych lub pseudonimów. Wykorzystywanie podanych w stopce redakcyjnej danych kontaktowych w postaci adresu pocztowego, telefonu, faksu czy adresu poczty elektronicznej przez osoby trzecie w celu wysyłania niezamówionych informacji jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie możliwość przedsięwzięcia kroków prawnych przeciwko nadawcy tak zwanego spamu w razie nieprzestrzegania tego zakazu.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Powyższe wyłączenie odpowiedzialności należy postrzegać jako część oferty internetowej odnoszącej się do niniejszej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, albo utraciły całkowicie lub częściowo zgodność z obowiązującym prawem, to pozostała część treści tego dokumentu zachowuje swoją ważność.

Informacja o korzystaniu z aplikacji Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych, przechowywanych na komputerze, do analizy korzystania ze strony przez Ciebie. Generowane przez cookie informacje na temat korzystania z tej strony wysyłane są typowo do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kompletny adres IP jest wysyłany do serwera w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz do świadczenia operatorowi innych usług, związanych z wykorzystaniem witryn internetowych lub Internetu. Adres IP, przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych, generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny (włącznie z Twoim adresem IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym adresem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji zawiera tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ (podstawowe zasady polityki prywatności i ogólne informacje o Google Analytics). Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics na tej stronie internetowej została uzupełniona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. IP-Masking).

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Lista zakupów PROBAU

Do zobaczenia w najbliższym centrum specjalistycznym BAUHAUS. Zespół PROBAU życzy samych sukcesów!
Drukuj listę zakupów