Izjava o varstvu podatkov

Vašo zasebnost jemljemo resno. Želimo, da se pri nas dobro počutite. Zato pazimo mi in naš nadzornik za varstvo podatkov na to, se upoštevajo zahteve s pravnega vidika varstva podatkov, še zlasti tiste, ki so začele veljati s 25. majem 2018 na podlagi Evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju uredba DSGVO) in zveznega zakona o zaščiti podatkov (v nadaljevanju BDSG-nov). V nadaljevanju bi vas želeli obvestiti, za kakšen namen se zbirajo in uporabljajo vaši podatki in kako lahko uveljavljate svoje pravice. Izjavo o varstvu podatkov lahko kadar koli dostopate in natisnete prek zavihka »Zaščita podatkov« na dnu vsake strani naše spletne trgovine.
Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti dostopu, spreminjanju ali razširjanju podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter proti izgubi in uničenju.

+ Ime in kontaktni podatki odgovornega

Delo s strankami pri družbi BAUHAUS poteka kot skupno odgovorna družba v smislu člena 26 uredbe DSGVO. Osrednja posvetovalnica za stranke in zadevne osebe za pravna vprašanja, ki se tičejo zaščite podatkov, je
BAUHAUS AG
Podružnica Mannheim
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim
telefon: ++49 0800 3905 000
E-pošta datenschutz@bauhaus.info

BAUHAUS AG prevzame izpolnjevanje pravic oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (glejte spodaj Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki).
Za namen zaščite podatkov posredujejo vse družbe BAUHAUS vsa povpraševanja strank in tretjih oseb glavni družbi BAUHAUS AG. Neposredna povpraševanja, ki so postavljena nadzorniku za varstvo podatkov, ostanejo nedotaknjena. Bistveno vsebino dogovora skupno odgovornih v smislu 26. člena uredbe DSGVO najdete pod spletnim naslovom: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche (stran je na voljo samo v nemščini).

+ Kontaktni podatki nadzornika za varstvo podatkov

Če imate kot stranka ali sodelavec pravna vprašanja glede ravnanje z zaščito svojih podatkov, imate na voljo dva načina, da dobite pojasnilo k svojim vprašanjem ali za posredovanje svoje zadeve:
Za splošna povpraševanja k zaščiti podatkov in za zahtevek informacij vas prosimo, da se obrnete na ekipo, ki je zadolžena za zaščito podatkov družbe BAUHAUS, ki je dosegljiva pod elektronsko pošto: datenschutz@bauhaus.info, in pri tem podrobno navedite svojo zadevo ter dodajte svoj kontaktni naslov.

•             Za posebna povpraševanja se lahko tudi kadar koli obrnete neposredno na zadolženega nadzornika za zaščito podatkov, bodisi preko elektronske pošte: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info ali telefonsko pod 0049 621 3905-98 01.

+ Namen in pravna podlaga obdelave podatkov

Lahko ste prepričani: Vaše podatke obdelujemo v osrednji upravi za podatke strank nemških družb BAUHAUS (www.bauhaus.info/gesellschaften, stran je na voljo samo v nemščini) samo za izpolnitev vaših povpraševanj, izpolnitev in obdelava pogodb (vključno s potekom plačevanja), za lastne reklamne namene in za izpolnitev naših zakonskih obveznosti. Obdelava poteka na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije in nemškega Zveznega zakona o zaščiti podatkov.

Kontaktni formular
Podatke, ki jih vnesete v formular »Vaši osebni podatki«, bomo uporabili za odgovor vašega povpraševanja ter za izvedbo predpogodbenih ukrepov in če pride do sklenitve pogodbe, tudi za izpolnitev pogodbenih določil.
Pravna podlaga obdelave podatkov je tč. b 1. odst. 6. čl. uredbe DSGVO.

Nagradna igra
Podatki, ki se nanašajo na sodelujočo osebo, bodo uporabljeni samo za izvedbo pogodbe o nagradni igri, t. p. za ugotavljanje dobitnika nagrade in dostavo nagrad znotraj Evropske unije (pravna podlaga: 6. čl. 1. odst. tč. b uredbe DS-GVO) in bodo nato po poteku treh (3) mesecev izbrisani. Druga uporaba podatkov, ki presega zgoraj omenjen namen, torej za reklamne namene, bodo uporabljeni samo pod pogojem, da se udeleženec s tem strinja. Podatki, ki se nanašajo na sodelujočo osebo, navedeni na kartici za udeležbo pri nagradni igri so potrebni za sodelovanje in izvedbo nagradne igre.
Ta stran ne uporablja piškotkov

+ Sprejemnik podatkov, ki se nanašajo na osebo

V okviru zakonskih pravic bodo vaši na osebo nanašajoči podatki razkriti naslednjim družbam, ki so znotraj EU:
Druga podjetja družbe BAUHAUS (bauhaus.info/gesellschaften, stran je na voljo samo v nemščini) po potrebi za nadaljnje svetovanje ali za zaključek želenih pogodb,

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

Agentur für Werbung und Verkaufsförderung ATS GmbH
Wertherstr. 20
D-33615 Bielefeld

Kegelkom
Rouven Kegel
Eichendorffweg 14
D-32457 Porta Westfalica

Firme, ki dobijo naročilo za izvedbo nagradne igre ali izdajo nagrad.

+ Doba shranjevanja podatkov

Vaše podatke bomo shranili toliko časa, kot to zahteva individualni namen:

Če obstaja za določene podatke, ki se obdelujejo za izvedbo nakupnih pogodb, davčnopravni shranjevalni rok (podatki na knjigovodskih listinah), je obdobje shranjevanja 6 ali 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena. Obveznost arhiviranja se začne ob koncu koledarskega leta, v katerem je bila oddana ponudba, ali je bila pogodba izpolnjena.

+ Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Podjetja BAUHAUS zagotavlja v celoti vaše pravice kot posameznik.
Ugovor glede oglaševanja:
Uporaba vaših podatkov za namene oglaševanja lahko vedno prekličete s prihodnjim učinkom, ne da bi pri tem nastali stroški, razen stroškov prenosa osnovnih podatkov. V ta namen so na voljo naslednji stiki.
Preklic privolitve:
Svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom za prihodnost. Vendar je treba upoštevati, da je treba navesti svoje podatke pri novem nakupu. To velja tudi, če se ne strinjate z nadaljnjo uporabo podatkov o svojem računu v spletni trgovini družbe Bauhaus.

Pravica do ugovora proti obdelavi v skladu s 6. členom 1. odst. tč. e ali f uredbe DSGVO
Imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, kadar koli vložite ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi 6. čl 1. odst. tč. e ali f uredbe DSGVO, ki se izvrši na zaradi naslednjih določb:
-                        Obdelava je nujna za izvajanje naloge, ki je v javnem interesu, ali ki poteka pri izvršitvi javne oblasti, ki je bila prenesena na odgovorno osebo ali
-                        obdelava je nujna za zaščito legitimnih interesov upravljavca ali tretje osebe, razen če ne prevladujejo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, kar velja še posebej v primerih, pri katerem je posameznik otrok.
Če vložite ugovor, vaših podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladujejo vaše interese, pravice in svoboščine, ali pa je obdelava namenjena za uveljavljanje, izvršitev ali zaščito zasledovanju ali obrambo pravnih zahtevkov. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

Druge pravice
Nasproti odgovornemu imate naslednje pravice glede svojih shranjenih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo:

Pravica kadar koli preklicati soglasje v smislu 6. čl. 1. odst tč. a ali 9. čl.2. odst. tč. a uredbe DSGVO, na kar ne vpliva zakonitost obdelave, ki je potekala na podlagi soglasja do preklica soglasja.

Podružnica Mannheim družbe BAUHAUS AG prevzame izpolnjevanje pravic oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Poleg tega ima nadzorni organ pravico do pritožbe.

Kontakti: Kako lahko uresničim svoje zgoraj omenjene pravice?
Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na službo za pomoč strankam družbe BAUHAUS: service@bauhaus.info / tel. 0800 3905 000, na pooblaščenca za varstvo podatkov (glejte zgoraj) ali na odgovorno osebo (glejte zgoraj).
Vaše zahteve bomo nemudoma in brezplačno obdelali v skladu z zakonskimi zahtevami in vas obvestili o ukrepih, ki smo jih sprejeli.
Koordinatorji koordinacijskega oddelka za varstvo podatkov, ki je bil ustanovljen pri podružnici Mannheim družbe BAUHAUS AG, prevzamejo odgovornost za izpolnjevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (glejte spodaj Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki).

+ Posodobitve in spremembe

Izjava o varstvu podatkov je treba občasno prilagajati dejanskim okoliščinam in pravnemu položaju. Prosimo vas, da preverite vsakokrat Izjava o varstvu podatkov, preden uporabite našo ponudbo, da boste pri možnih spremembah ali posodobitvah na najnovejšem stanju.
Različica: 1.0
Stanje: 24. 05. 2018

 

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Seznam PROBAU

Vidimo se v naslednjem strokovnem centru BAUHAUS. Ekipa PROBAU vam želi veliko uspeha!
Tiskaj seznam