Oznaka CE pri tesnilnih snoveh za fuge v skladu z EN 15651

Kaj pomeni CE?

 

Oznaka CE ne predstavlja znaka kakovosti, temveč je potrdilo, da je izdelek skladen z relevantnimi EU-smernicami in odredbami. Z oznako CE potrjuje proizvajalec, da ustreza izdelek veljavnim zahtevam.

Katere spremembe so zaradi CE oznake?

 

Vse tesnilne mase, ki so zajete v standardu EN 15651 (SIST EN 15651) deli 1-4 »Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah«, obstaja od 1. 7. 2014 obveznost označevanja z oznako CE.

Kdaj začne veljati označevanje z oznako CE v skladu z EN 15651 (SIST EN 15651)?

 

Od 1. 7.2013 do 30. 6. 2014 smo bili v tako imenovani koeksistenčni fazi. V tem obdobju je bilo sicer možno nameščanje oznake CE na tesnilih masah, vendar ni bilo nujno predpisano. Od 1. 7.2014 dalje je za tesnilne mase, ki se uporabljajo na področjih, ki so opisana v prvih 4 delih standarda SIST EN 15651, označevanje z oznako CE pravno zavezujoče za proizvajalce ali distributerje. Za tesnilne snovi, ki so bile proizvedene pred 1. 7. 2014, velja ustrezna pravica razprodaje.

Kako je sestavljena oznaka CE?

 

Po standardu EN 15651 je predpisano, katere podatke mora navesti proizvajalec na embalaži ali etiketi tesnilne mase, katero je treba označiti.

Kaj je DoP?

 

DoP je angleška kratica za Declaration of Performance – izjava o lastnostih. Vsaka tesnilna snov ima svojo DoP-številko, ki je skladna z ustrezno izjavo o lastnosti te snovi. Ta izjava vsebuje bistvene informacije, kot so npr. standard, po katerem je bil ta izdelek preverjen, podatki o priglašenem certifikacijskem organu ter bistvene tehnične lastnosti, ki se nanašajo na konkretni namen uporabe tesnilne snovi.

Oznaka CE – definicija razredov tesnilne mase

 

Kategorije tesnilnih mas po normiranih določitev

 

 

 

Preko te povezave pridete k tesnilnim masam.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Seznam PROBAU

Vidimo se v naslednjem strokovnem centru BAUHAUS. Ekipa PROBAU vam želi veliko uspeha!
Tiskaj seznam