Impresszum

 

Ennek az internetes oldalnak az üzemeltetője a
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

 

USt.-ID.-Nr.: DE 815358358
Mannheimi városi bíróság: HRA 704293

 

Telefon: +49 - 800 3905 000
Telefax: +49 621 373290

 

service@bauhaus.info

 

Személyesen felelő üzlettárs:
Werkhaus GmbH
Székhely: Mannheim
Mannheimi városi bíróság: HRB 6426
Ügyvezetők: Bernd Baus, Lutz Fiedler

 

Tájékoztatás a felelősségről:
A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére sem vállalunk felelősséget külső oldalak tartalmáért. A linkelt oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelősek.

 

Felelősség kizárása:

 

1. Az online-ajánlat tartalma
A szerző nem vállal semmilyen garanciát a rendelkezésre bocsátott információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a felelősségi kárigény a szerzővel szemben, amely olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozik, amelyeket a kínált információk használata vagy mellőzése, ill. hibás vagy hiányos információk használata okozott, amennyiben nem áll fenn a szerző bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan vétkessége. Minden ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző határozottan fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalak egy részét, vagy az egész ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy nyilvánosságra hozatalát időlegesen vagy véglegesen beszüntesse.

 

2. Utalások és linkek
Idegen, a szerző felelősségi körén kívül eső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett utalások esetében („Hyperlinks”) felelősségi kötelezettség kizárólag abban az esetben lépne érvénybe, amelyben szerzőnek tudomása van a tartalmakról és részéről technikailag lehetséges és elvárható lenne jogellenes tartalmak esetében a használatot megakadályozni. A szerző ezennel határozottan kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a linkelt oldalakon illegális tartalmak nem voltak felismerhetők. A szerzőnek semmiféle befolyása sincs a linkelt/összekapcsolt oldalak aktuális és jövőbeli alakulására, tartalmaira vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolja magát minden linkelt/összekapcsolt oldal valamennyi tartalmától, amelyeket a linkek elhelyezése után megváltoztattak. Ez a megállapítás érvényes minden, a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett linkre és utalásra, valamint idegen bejegyzésekre a szerző által létesített vendégkönyvekben, vitafórumokon és címjegyzékekben. Illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és különösen azokért a károkért, amelyek az ily módon nyújtott információk használatából vagy mellőzéséből keletkeznek, egyedül annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre az utalás történt, nem pedig az, aki linken keresztül csupán utal a mindenkori közlésre.

 

3. Szerzői és jelölési jogok
A szerző arra törekszik, hogy minden publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videókhoz és szövegekhez fűződő szerzői jogokat és általa készített vagy nem engedélyköteles grafikákat, hangdokumentumokat, videókat és szövegeket használjon. Valamennyi, az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben harmadik személyhez fűződő márka- és védjegyre korlátlanul vonatkoznak a mindenkor érvényes jelölési jogok és a mindenkori bejegyzett tulajdonos rendelkezései. Magából a puszta említésből nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajegyet nem védi harmadik személy joga! A szerző által készített és közzétett objektumok minden joga kizárólag az oldal szerzőjét illeti meg. A grafikák, hangdokumentumok, videók vagy szövegek sokszorosítása, vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációban történő felhasználása a szerző kifejezett beleegyezése nélkül nem megengedett.

 

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, lakcímek) beadására, akkor ezen adatok megadása kifejezetten önkéntes alapon történik a használó részéről. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyire az technikailag lehetséges és elvárható – ilyen adatok megadása nélkül, ill. névtelenített adatok vagy egy álnév megadásával is megengedett. Az impresszum vagy más, ehhez hasonló közlés keretében nyilvánosságra hozott kapcsolatfelvételi adatok, például postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek felhasználása nem kifejezetten kért információk küldésére harmadik személyek által nem megengedett. Ezen tilalom megsértése esetén határozottan fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az ilyen, ún. spam-mailek küldőivel szemben jogi lépéseket tegyünk.

 

5. A felelősség kizárásának joghatálya
Ez a felelősségkizárás azon internetes kínálat részének tekintendő, ahonnan erre az oldalra utalás történt. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy a szövegnek egyes megfogalmazásai az érvényes jognak nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnének meg, úgy a dokumentum többi részét ez tartalmában és érvényességében nem érinti.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU bevásárlólista

Találkozunk a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Sok sikert kíván a PROBAU csapata!
Bevásárlólista nyomtatása