Adatvédelmi nyilatkozat

Nekünk fontos az ön magánszférája. Szeretnénk, ha ön biztonságban érezné magát nálunk. Ezért fektetünk mi és az adatvédelmi megbízottunk nagy hangsúlyt az adatvédelmi irányelvekre, különösen a 2018. május 25. óta érvényben lévő európai adatvédelmi rendeletre (GDPR) és az Általános Adatvédelmi Rendeletre, valamint a német Szövetségi Adatvédelmi Törvényre (BDSG-neu). A következőkben arról kívánjuk értesíteni, hogy milyen céllal rögzítjük és használjuk az adatait, és hogyan tudja ön gyakorolni a jogait. Az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor meg tudja tekinteni és ki tudja nyomtatni online shopunkban minden oldal alján az „Adatvédelem” linkre kattintva.
Az informatikai rendszereinket műszaki és szervezeti intézkedések védik illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, változtatástól és publikálástól, adatvesztéstől, valamint törlés ellen.

+ Az illetékes neve és elérhetőségei

A BAUHAUS társaságok ügyfélszolgálata az Általános Adatvédelmi Rendelet 26. cikkének értelmében a közös felelősséggel történik meg. Az ügyfelek, ill. érintett személyek megkeresései számára a központi tájékoztatást a
BAUHAUS AG
mannheimi fiókkirendeltsége látja el:
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Telefon: +49 - 800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info

A BAUHAUS AG átvállalja az érintett személyek Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogainak teljesítését (lásd érintettek jogai).
A BAUHAUS társaságok az ügyfelek és harmadik személyek összes adatvédelemmel kapcsolatos megkeresését a BAUHAUS AG-nak továbbítják. Az adatvédelmi megbízott közvetlen megkeresései érintetlenek maradnak. A közös felelősségről szóló megállapodás lényegi tartalmát az Általános Adatvédelmi Rendelet 26. cikkelye szerint a következő helyen találják: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche (az oldal csak németül érhető el).


+ az adatvédelmi megbízott elérhetőségei

Amennyiben önnek, mint ügyfélnek vagy alkalmazottnak kérdései merülnének fel az adataival való bánással kapcsolatban, akkor két út áll rendelkezésére a kérdésének tisztázásához vagy a kérésének továbbításához:
•             Az adatvédelemmel kapcsolatos általános kérdésekkel és felvilágosítási kérelmével kérjük, forduljon kérelme tárgyának és az ön elérhetőségének megadásával a BAUHAUS adatvédelmi csapatához a datenschutz@bauhaus.info címen.

•             Továbbá speciális kérésekkel bármikor közvetlenül a kinevezett adatvédelmi megbízotthoz is fordulhat a datenschutzbeauftragter@bauhaus.info címen vagy a +49 - 621/3905-9801 telefonszámon.

+ Az adatfeldolgozás célja és jogi alapja

Biztos lehet abban, hogy: Az ön adatait a német BAUHAUS társaságok központi ügyféladat-nyilvántartó rendszerében (www.bauhaus.info/gesellschaften, csak németül érhető el) csak a megkeresések teljesítésére, a szerződések teljesítésére és lebonyolítására (beleértve a pénzügyi műveleteket is), saját reklámcélokra és a törvényes kötelezettségek teljesítésére dolgozzuk fel. Az adatok feldolgozása az EU adatvédelmi alaprendelete és a német szövetségi adatvédelmi törvény alapján történik.

Kapcsolat-űrlap
Azokat az adatokat, amiket ön a személyes adatok részben ad meg, az ön kérdésének megválaszolására, szerződések előtti intézkedések végrehajtására, és amennyiben végezetül szerződésekre kerül a sor, a szerződések teljesítésére használjuk.
Az adatfeldolgozás jogi alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1 bekezdés, b) pontja.

Nyereményjáték
A résztvevők személyes adatai kizárólag a nyereményjáték-szerződés végrehajtásához kerülnek használatra, ez azt jelenti, hogy a nyertes megállapítására és a nyeremény kézbesítéséhez az EU-n belül (jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés, b) pontja) és a lebonyolítás utáni 3 hónap múlva törlésre kerülnek. Az adatok ezen túlmenő felhasználása reklámcélokra csak akkor történik meg, ha a résztvevő hozzájárult ehhez. A részvételi lapokon szereplő személyes adatok csak a nyereményjátékban való részvételhez és annak lebonyolításához szükségesek.
Az oldal nem használ sütiket (cookies).

+ A személyes adatok címzettje

A törvény adta engedélyek keretei között az ön személyes adatait a következő cégeknek tesszük elérhetővé az EU-n belül:
Más BAUHAUS társaságok (bauhaus.info/gesellschaften, csak németül érhető el) adott esetben további tanácsadáshoz, ill. kívánt szerződések megkötéséhez,

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

Agentur für Werbung und Verkaufsförderung ATS GmbH
Wertherstr. 20
33615 Bielefeld

Kegelkom
Rouven Kegel
Eichendorffweg 14
32457 Porta Westfalica

Olyan cégek számára, melyek a nyereményjáték lebonyolításával, ill. a nyeremények kiadásával vannak megbízva.

+ Az adattárolás időtartama

Az ön adatait annyi ideig tároljuk, amíg az adott cél ezt szükségessé teszi:

Amennyiben bizonyos adatokhoz, melyek adásvételi szerződések lebonyolításához szükségesek, egy adójogi tárolási kötelezettség áll fenn (bizonylatadatok), a tárolás időtartama eléri a 6, ill. 10 évet. Ez alatt az idő alatt a feldolgozás korlátozott. A megőrzési kötelezettség annak a naptári évnek a végével kezdődik, melyben az ajánlattétel megtörtént, ill. a szerződés teljesítésre került.

+ Érintettek jogai

Az ön jogait, mint érintett jogait a BAUHAUS társaságok messzemenően biztosítják.
Reklám elutasítása:
Az ön adatainak reklámcélú felhasználását bármikor lemondhatja a jövőre való tekintettel anélkül, hogy ezért az alaptarifás átviteli díjakon kívül költségek merülnének fel. Ehhez önnek a következő kapcsolattartók állnak rendelkezésére:

 

Egy beleegyezés visszavonása:
Személyes adatainak feldolgozásába történt beleegyezését mindenkor vissza tudja vonni a jövőre való tekintettel. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy ezzel egy újbóli vásárlás esetén adott esetben újra szükségessé válik az adatainak megadása. Ez érvényes arra is, ha az ön adatainak további felhasználását a BAUHAUS Online Shop ügyfélprofiljában visszavonja.

A feldolgozás elleni tiltakozás joga az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés e) vagy f) pontja szerint
Az ön különleges helyzetéből adódóan önnek joga van az ön személyes adatainak feldolgozása ellen bármikor tiltakozni az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés e) vagy f) pontja szerint, mely a következő előírások szerint történik:
-    A feldolgozás egy olyan feladat ellátásához szükséges, mely közérdek, vagy mely közhatalom gyakorlása közben történik, melyet az ezért felelős személyre ruháztak, vagy
-    a feldolgozás a felelős vagy harmadik fél jogos érdekét képviseli, amennyiben az érintett személy alapvető jogai és a személyes adatainak védelmét szükségessé tévő alapvető szabadságai nem kerülnek túlsúlyba, különösen akkor, ha az érintett személy esetében gyermekről van szó.
Amennyiben tiltakozik, az ön személyes adatait nem dolgozzuk fel a továbbiakban, hacsak nem tudunk a feldolgozás mellett nyomós védelemre méltó okokat felsorakoztatni, melyek az ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál többet nyomnak a latba, vagy a feldolgozás jogigények érvényesítését, gyakorlását és védelmét szolgálja. Ez érvényes egy ezen rendelkezésekre támaszkodó profilalkotásra is.

További jogok
A következő jogok állnak az ön rendelkezésére a tárolt személyes adatait illetően a felelőssel szemben:
•             Érintett személy joga a felvilágosításra az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke szerint
•             A helyreigazítás joga az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke szerint
•             A törlés joga az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke szerint
•             A feldolgozás korlátozásának joga az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke szerint
•             Értesítési kötelezettség az Általános Adatvédelmi Rendelet 19. cikke szerint
•             Az adatok hordozhatóságához való jog az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke szerint
Annak joga, hogy a beleegyezést az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja vagy a 9. cikk, 2. bekezdés a) pontja szerint visszavonja anélkül, hogy a belegyezés visszavonásáig történt feldolgozás jogossága érintetté válna.

A BAUHAUS AG mannheimi telephelye átvállalja az érintett személyek Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogainak teljesítését.
Továbbá fennáll a panasztétel joga a felügyeleti szerveknél.

Kapcsolatok: Hogyan tudom az előbbiekben felsorolt jogaimat gyakorolni?
A jogainak gyakorlásához vagy forduljon a BAUHAUS ügyfélszolgálathoz: service@bauhaus.info / Tel. +49 - 800 3905 000, az adatvédelmi megbízotthoz (lásd fent) vagy a felelőshöz (lásd fent).
A kérését azonnal, valamint a törvényi előírások szerint költségtérítés-mentesen fogjuk feldolgozni, és önt értesíteni fogjuk arról, hogy milyen intézkedéseket tettünk.
A BAUHAUS AG mannheimi fiókkirendeltségen berendezett adatvédelmi koordinátorok vállalják át az érintett személyek Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogainak teljesítését (lásd érintettek jogai).

+ Frissítés és változtatás

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre a tényleges feltételekhez és a jogi helyzethez kell igazítani. Kérjük, ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozatot mielőtt használná a kínálatunkat, hogy a lehetséges változtatások és frissítések esetén a naprakész állapotot ismerje.
Változat: 1.0
Állapot: 2018. 05. 24.

 

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU bevásárlólista

Találkozunk a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Sok sikert kíván a PROBAU csapata!
Bevásárlólista nyomtatása